Virus

Virus, 2003

Virus er 60 bemalede og indrammede broderier, der hænger i to rækker. Hvert billede indeholder en ’virus’ – en slags fejl eller mislyd, om man vil. F.eks. en forvrængning i kompositionen eller et ukorrekt element i det afbildede objekt. Ved første øjekast synes der at være tale om en serie rent pornografiske billeder, men ved nærmere eftersyn er det langt fra alle, der er af egentlig pornografisk karakter. Mange af broderierne afbilder ’neutrale’ genstande, men de pornografiske billeder bliver ’vira’, der smitter, så den samlede læsning går i pornografisk retning. Værket peger således på, hvordan vi altid vil aflæse ting gennem en given kontekst.