Movers / Freedom

Overgaden, 2002

      roerdrum-beskaaret

2002_Movers Freedom_1.jpg

Lange, hvide gardiner hænger ned fra loftet og danner et rum og rundt omkring står 8 kørestole, som blokerer for adgangen til rummet. Lyden af fuglekvidder og en efterfølgende stemme, der navngiver den enkelte fugl høres tydeligt indefra rummet. Men rummet er tomt, kun fuglefløjtene udfylder det.

Iben Dalgaard stiller spørgsmål ved om fysisk bevægelighed er ensbetydende med mental flytning?