Draped Sentences

Galleri Thomassen, Göteborg, 2006

IMG_9489.jpg

Draped Scententes består af lette forhæng, bag hvilke der på væggen hænger store rammer med broderede sentenser, som parafraserer almuebilleder med velkendte ordsprog. Fortidens opbyggelige sandheder og leveregler omskrives til amoralske eller desillusionerede erkendelser, så det f.eks. ikke længere er ”Ærlighed varer længst” men Kærlighed narrer længst. Værket bruger humoren til at punktere de selvhøjtidelige sproglige udsagn, som vi i dag er omgivet af, og bliver en slags synliggørelse af vores stadige hang til forsimplede læresætninger.