Tekster

 

I SUPPOSE WE ARE ALL PRO POSE

Kunstneren Iben Dalgaard arbejder med en idépræget og relationel tilgang til verden, og i sine seneste værker har hun arbejdet med de æstetiske muligheder og den sociale realitet globaliseringen har medført for begreber som identitet, sprog og billledtraditioner i dag. Dalgaard positionerer sig ikke udenfor kunstinstitutionen, men hun arbejder bevidst med dens ideologiske betydninger og historie i forhold til billeddannelsen i Vesten. Dalgaard ser tingenes og begivenhedernes bevægelse omkring sig, og hun har en særlig opmærksomhed på, hvordan kultur og afkodningsmodi fungerer i det globale informationssamfund, i de vestlige kulturinstitutioner og i den mellemmenneskelige udveksling mellem forskellige kulturer, køn og identiteter. Som Marcel Duchamp er også Iben Dalgaard interesseret i en afmystificering af kunsten, og hun spiller bevidst med idéen om, at kunsten er en allegori over menneskelig erfaring. Det er ikke objektet, videoen eller installationen der giver kunsten dens betydning; det er den menneskelige erfaring med kunsten, der giver mening til værket og til verden. Iben Dalgaard producerer sit værk i vekselvirkning med et horisontalt verdenssamfund, der kan være ganske konkret i forhold til bestemte fællesskaber, som kan være geografisk bestemt, eller bestemt af nogle metaforiske og skitseagtige forestillinger om et heterogent socialt rum.

Kataloger:

 

 

2013

2011_Iben Dalgaard_katalogforside

2011

I suppose we are all pro pose

2010

2007

2004_forside_rødt katalog

2004

1998_X-positioner_katalogforside_2

1998